پاکسازی پنل کاربری _ سرویس های فسخ شده | با سلام و احترام

به منظور اطلاعات دقیق سیستمی و بهینه کردن دیتایس سرویس هایی که در سال 97 لغو و یا فسخ شده اند به صورت کامل از پنل حذف خواهند شد .

با تشکر - واحد مدیریت

Sunday, March 31, 2019

« برگشت