پنل دایرکت ادمین | لوکیشن هتزنر | وب سرور لایت اسپید

پلن 2 گیگابایتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان مشتریان شما
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی رایگان
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت
* نصب و راه اندازی سیستم WHMCS رایگان

 • فضا 2 گیگابایتNVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • تعداد اکانت نامحدود
 • محل سرور آلمان
پلن 5 گیگابایتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان مشتریان شما
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی رایگان
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت
* نصب و راه اندازی سیستم WHMCS رایگان

 • فضا 5گیگابایتNVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • تعداد اکانت نامحدود
 • محل سرور آلمان
پلن 10 گیگابایتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان مشتریان شما
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی رایگان
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت
* نصب و راه اندازی سیستم WHMCS رایگان

 • فضا 10گیگابایتNVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • تعداد اکانت نامحدود
 • محل سرور آلمان
پلن 15 گیگابایتی NVME
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان مشتریان شما
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی رایگان
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت
* نصب و راه اندازی سیستم WHMCS رایگان

 • فضا 15گیگابایتNVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • تعداد اکانت نامحدود
 • محل سرور آلمان
پلن 30 گیگابایتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان مشتریان شما
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی رایگان
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت
* نصب و راه اندازی سیستم WHMCS رایگان

 • فضا 30گیگابایتNVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • تعداد اکانت نامحدود
 • محل سرور آلمان