سرور مجازی آلمان

به علت نوسانات قیمت دلار و یورو سفارش تنها از طریق تیکت و یا تماس قابل انجام خواهد بود

De - 512MB -1 موجود است


(انتخاب هارد در مراحل سفارش)
15 گیگابایت هارد NVMe
20 گیگابایت هارد SSD
30 گیگابایت هارد SATA

 • پردازنده اختصاصی یک هسته
 • رم اختصاصی 512 مگابایت DDR4
 • پورت اشتراکی 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
De - 1GB -1 موجود است


(انتخاب هارد در مراحل سفارش)
20 گیگابایت هارد NVMe
30 گیگابایت هارد SSD
40 گیگابایت هارد SATA

 • پردازنده اختصاصی یک هسته
 • رم اختصاصی 1024 مگابایت DDR4
 • پورت اشتراکی 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
De - 2GB -1 موجود است


(انتخاب هارد در مراحل سفارش)
30 گیگابایت هارد NVMe
40 گیگابایت هارد SSD
50 گیگابایت هارد SATA

 • پردازنده اختصاصی یک هسته
 • رم اختصاصی 2048 مگابایت DDR4
 • پورت اشتراکی 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
De - 3GB -1 موجود است


(انتخاب هارد در مراحل سفارش)
40 گیگابایت هارد NVMe
50 گیگابایت هارد SSD
60 گیگابایت هارد SATA

 • پردازنده اختصاصی دو هسته
 • رم اختصاصی 3072 مگابایت DDR4
 • پورت اشتراکی 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
De - 4GB -1 موجود است


(انتخاب هارد در مراحل سفارش)
50 گیگابایت هارد NVMe
60 گیگابایت هارد SSD
70 گیگابایت هارد SATA

 • پردازنده اختصاصی دو هسته
 • رم اختصاصی 4096 مگابایت DDR4
 • پورت اشتراکی 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
De - 5GB -1 موجود است


(انتخاب هارد در مراحل سفارش)
60 گیگابایت هارد NVMe
70 گیگابایت هارد SSD
80 گیگابایت هارد SATA

 • پردازنده اختصاصی سه هسته
 • رم اختصاصی 5120 مگابایت DDR4
 • پورت اشتراکی 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
De - 6GB -1 موجود است


(انتخاب هارد در مراحل سفارش)
70 گیگابایت هارد NVMe
80 گیگابایت هارد SSD
90 گیگابایت هارد SATA

 • پردازنده اختصاصی سه هسته
 • رم اختصاصی 6144 مگابایت DDR4
 • پورت اشتراکی 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
De - 8GB -1 موجود است


(انتخاب هارد در مراحل سفارش)
80 گیگابایت هارد NVMe
90 گیگابایت هارد SSD
100 گیگابایت هارد SATA

 • پردازنده اختصاصی چهار هسته
 • رم اختصاصی 8192 مگابایت DDR4
 • پورت اشتراکی 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان