یافتن کالاها و سرویسها

DE-SSD-512MB (-1 موجود است)
پردازنده: 1 هسته (3.6GHz)

رم: 512 مگابایت DDR4

هارد: 15 گیگابایت SSD

پوزت: 1 گیگابیت

ترافیک: نامحدود

سیستم عامل: انتخابی

دیتاسنتر: هتزنر آلمان

مجازی ساز: KVM

کانفیگ رایگان

150,000 ریال ماهانه
DE-SSD-1GB (-9 موجود است)
پردازنده: 1 هسته (3.6GHz)

رم: 1 گیگابایت DDR4

هارد: 30 گیگابایت SSD

پوزت: 1 گیگابیت

ترافیک: نامحدود

سیستم عامل: انتخابی

دیتاسنتر: هتزنر آلمان

مجازی ساز: KVM

کانفیگ رایگان
220,000 ریال ماهانه
DE-SSD-2GB (-5 موجود است)
پردازنده: 1 هسته (3.6GHz)

رم: 2 گیگابایت DDR4

هارد: 45 گیگابایت SSD

پوزت: 1 گیگابیت

ترافیک: نامحدود

سیستم عامل: انتخابی

دیتاسنتر: هتزنر آلمان

مجازی ساز: KVM

کانفیگ رایگان
320,000 ریال ماهانه
DE-SSD-3GB (0 موجود است)
پردازنده: 2 هسته (3.6GHz)

رم: 3 گیگابایت DDR4

هارد: 60 گیگابایت SSD

پوزت: 1 گیگابیت

ترافیک: نامحدود

سیستم عامل: انتخابی

دیتاسنتر: هتزنر آلمان

مجازی ساز: KVM

کانفیگ رایگان
420,000 ریال ماهانه
DE-SSD-4GB (-2 موجود است)
پردازنده: 2 هسته (3.6GHz)

رم: 4 گیگابایت DDR4

هارد: 75 گیگابایت SSD

پوزت: 1 گیگابیت

ترافیک: نامحدود

سیستم عامل: انتخابی

دیتاسنتر: هتزنر آلمان

مجازی ساز: KVM

کانفیگ رایگان
520,000 ریال ماهانه
DE-SSD-5GB (0 موجود است)
پردازنده: 3 هسته (3.6GHz)

رم: 5 گیگابایت DDR4

هارد: 90 گیگابایت SSD

پوزت: 1 گیگابیت

ترافیک: نامحدود

سیستم عامل: انتخابی

دیتاسنتر: هتزنر آلمان

مجازی ساز: KVM

کانفیگ رایگان
620,000 ریال ماهانه
DE-SSD-6GB (-1 موجود است)
پردازنده: 3 هسته (3.6GHz)

رم: 6 گیگابایت DDR4

هارد: 105 گیگابایت SSD

پوزت: 1 گیگابیت

ترافیک: نامحدود

سیستم عامل: انتخابی

دیتاسنتر: هتزنر آلمان

مجازی ساز: KVM

کانفیگ رایگان
720,000 ریال ماهانه
DE-SSD-8GB (-5 موجود است)
پردازنده: 4 هسته (3.6GHz)

رم: 8 گیگابایت DDR4

هارد: 120 گیگابایت SSD

پوزت: 1 گیگابیت

ترافیک: نامحدود

سیستم عامل: انتخابی

دیتاسنتر: هتزنر آلمان

مجازی ساز: KVM

کانفیگ رایگان
820,000 ریال ماهانه