یافتن کالاها و سرویسها

دایرکت ادمین
لایسنس دایرکت ادمین / سرورمجازی
120,000 ریال ماهانه
روت سی پنل
لایسنس سی پنل / سرورمجازی
100,000 ریال ماهانه + 200,000 ریال هزینه تنظیم
روت کلود لینوکس
لایسنس کلود لینوکس / سرورمجازی
250,000 ریال ماهانه + 800,000 ریال هزینه تنظیم
روت لایت اسپید
لایسنس لایت اسپید / سرورمجازی

دو هسته
250,000 ریال ماهانه + 800,000 ریال هزینه تنظیم
روت لایت اسپید
لایسنس لایت اسپید / سرورمجازی

چهار هسته
400,000 ریال ماهانه + 800,000 ریال هزینه تنظیم
روت لایت اسپید
لایسنس لایت اسپید / سرورمجازی

هشت هسته
650,000 ریال ماهانه + 800,000 ریال هزینه تنظیم
لاینسس Virtualizor
لایسنس Virtualizor
200,000 ریال ماهانه + 800,000 ریال هزینه تنظیم