خدمات کانفینگ سرور

کانفینگ سرور سی پنل

نصب و کانفینگ سرور سی پنل
نصب آنتی ویروس و آنتی شلر
جلوگیری از حملات
پیکربندی سرور
و...

کانفینگ سرور دایرکت ادمین

نصب و کانفینگ سرور دایرکت ادمین
نصب آنتی ویروس و آنتی شلر
جلوگیری از حملات
پیکربندی سرور
و...

کانفینگ امنیتی سرور

کانفینگ امنیتی سرور های سی پنل یا دایرکت ادمین

خدمات بهینه سازی وردپرس

شخصی سازی و موارد درخواستی داخل تیکت