ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت ثبت
قیمت انتقال
قیمت تمدید
.ir
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
.com
7,890,000 ریال
1 سال
7,890,000 ریال
1 سال
7,890,000 ریال
1 سال
.net
8,980,000 ریال
1 سال
8,980,000 ریال
1 سال
8,980,000 ریال
1 سال
.org
8,450,000 ریال
1 سال
8,450,000 ریال
1 سال
8,450,000 ریال
1 سال
.xyz
4,690,000 ریال
1 سال
4,690,000 ریال
1 سال
4,690,000 ریال
1 سال
.co
9,890,000 ریال
1 سال
9,890,000 ریال
1 سال
9,890,000 ریال
1 سال
.in
2,690,000 ریال
1 سال
2,690,000 ریال
1 سال
2,690,000 ریال
1 سال
.info
7,450,000 ریال
1 سال
7,450,000 ریال
1 سال
7,450,000 ریال
1 سال
.biz
6,950,000 ریال
1 سال
6,950,000 ریال
1 سال
6,950,000 ریال
1 سال
.pro
7,110,000 ریال
1 سال
7,110,000 ریال
1 سال
7,110,000 ریال
1 سال
.shop
11,580,000 ریال
1 سال
11,580,000 ریال
1 سال
11,580,000 ریال
1 سال
.agency
9,390,000 ریال
1 سال
9,390,000 ریال
1 سال
9,390,000 ریال
1 سال
.academy
16,640,000 ریال
1 سال
16,640,000 ریال
1 سال
16,640,000 ریال
1 سال
.club
5,440,000 ریال
1 سال
5,440,000 ریال
1 سال
5,440,000 ریال
1 سال
.name
8,510,000 ریال
1 سال
8,510,000 ریال
1 سال
8,510,000 ریال
1 سال
.asia
4,890,000 ریال
1 سال
4,890,000 ریال
1 سال
4,890,000 ریال
1 سال
.tel
10,500,000 ریال
1 سال
10,500,000 ریال
1 سال
10,500,000 ریال
1 سال
.me
5,780,000 ریال
1 سال
5,780,000 ریال
1 سال
5,780,000 ریال
1 سال
.tv
11,430,000 ریال
1 سال
11,430,000 ریال
1 سال
11,430,000 ریال
1 سال
.io
13,420,000 ریال
1 سال
13,420,000 ریال
1 سال
13,420,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده