ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.com
3,120,000 ریال
1 سال
3,120,000 ریال
1 سال
3,120,000 ریال
1 سال
.net
3,780,000 ریال
1 سال
3,780,000 ریال
1 سال
3,780,000 ریال
1 سال
.org
3,970,000 ریال
1 سال
3,970,000 ریال
1 سال
3,970,000 ریال
1 سال
.info
3,450,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
3,450,000 ریال
1 سال
.biz
4,780,000 ریال
1 سال
4,780,000 ریال
1 سال
4,780,000 ریال
1 سال
.co
6,650,000 ریال
1 سال
6,650,000 ریال
1 سال
6,650,000 ریال
1 سال
.in
3,960,000 ریال
1 سال
3,960,000 ریال
1 سال
3,960,000 ریال
1 سال
.xyz
3,150,000 ریال
1 سال
3,150,000 ریال
1 سال
3,150,000 ریال
1 سال
.pro
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
2,950,000 ریال
1 سال
.shop
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
6,700,000 ریال
1 سال
.agency

سال
N/A
N/A
.club

سال
N/A
N/A
.name

سال
N/A
N/A
.asia

سال
N/A
N/A
.tel

سال
N/A
N/A
.me

سال
N/A
N/A
.tv
6,950,000 ریال
1 سال
6,950,000 ریال
1 سال
6,950,000 ریال
1 سال
.id.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.co.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.org.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.net.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.ac.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.sch.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.gov.ir
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
60,000 ریال
1 سال
.academy
7,150,000 ریال
1 سال
7,150,000 ریال
1 سال
7,150,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده