پنل دایرکت ادمین | لوکیشن هتزنر | وب سرور لایت اسپید

هاست 500 مگابایتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 500مگابایت NVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 2 عدد
 • محل سرور آلمان
هاست 1 گیگابایتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 1024مگابایت NVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 2 عدد
 • محل سرور آلمان
هاست 2 گیگابایتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 2048مگابایت NVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 3 عدد
 • محل سرور آلمان
هاست 3 گیگابابتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 3072 مگابایت NVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 3 عدد
 • محل سرور آلمان
هاست 5 گیگابابتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 5120مگابایت NVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 5 عدد
 • محل سرور آلمان
هاست 10 گیگابایتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 10240مگابایت NVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 8 عدد
 • محل سرور آلمان
هاست 15 گیگابایتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 15360مگابایت NVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 12 عدد
 • محل سرور آلمان
هاست 20 گیگابایتی NVMe
;
* از سری سرور های کلود هتزنر آلمان
* بکاپ گیری منظم و روزانه در سرور مجزا
* پشتیبانی کامل شما و نصب و راه اندازی رایگان
* انتقال رایگان در صورت درخواست
* امکان تنظیم DNS اختصاصی در مراحل سفارش
* به همراه پلاگین نصب سی ام اس ها
* و پلاگین گواهینامه امنیتی SSL رایگان
* خدمات بهینه سازی سایت

 • فضا 20480مگابایت NVMe
 • ترافیک نامحدود!
 • امکانات نامحدود !
 • دامین اضافی 20 عدد
 • محل سرور آلمان