یافتن کالاها و سرویسها

هاست 500 مگابایتی
فضا: 500 مگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود!
امکانات نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: هتزنر آلمان
بکاپ گیری منظم و روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

90,000 ریال ماهانه
270,000 ریال سه ماهه
540,000 ریال شش ماهه
900,000 ریال سالانه
هاست 1 گیگابایتی
فضا: 1024 مگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود!
امکانات نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: هتزنر آلمان
بکاپ گیری منظم و روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

120,000 ریال ماهانه
360,000 ریال سه ماهه
720,000 ریال شش ماهه
1,200,000 ریال سالانه
هاست 2 گیگابایتی
فضا: 2048 مگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود!
امکانات نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: هتزنر آلمان
بکاپ گیری منظم و روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

150,000 ریال ماهانه
450,000 ریال سه ماهه
900,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه
هاست 3 گیگابابتی
فضا: 3072 مگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود!
امکانات نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: هتزنر آلمان
بکاپ گیری منظم و روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

180,000 ریال ماهانه
540,000 ریال سه ماهه
1,080,000 ریال شش ماهه
1,800,000 ریال سالانه
هاست 5 گیگابابتی
فضا: 5120 مگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود!
امکانات نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: هتزنر آلمان
بکاپ گیری منظم و روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

250,000 ریال ماهانه
750,000 ریال سه ماهه
1,500,000 ریال شش ماهه
2,500,000 ریال سالانه
هاست 10 گیگابایتی
فضا: 10240 مگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود!
امکانات نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: هتزنر آلمان
بکاپ گیری منظم و روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

350,000 ریال ماهانه
1,050,000 ریال سه ماهه
2,100,000 ریال شش ماهه
3,500,000 ریال سالانه
هاست 15 گیگابایتی
فضا: 15360 مگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود!
امکانات نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: هتزنر آلمان
بکاپ گیری منظم و روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

450,000 ریال ماهانه
1,320,000 ریال سه ماهه
2,650,000 ریال شش ماهه
4,500,000 ریال سالانه
هاست 20 گیگابایتی
فضا: 20480 مگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود!
امکانات نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: هتزنر آلمان
بکاپ گیری منظم و روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

600,000 ریال ماهانه
1,180,000 ریال سه ماهه
3,500,000 ریال شش ماهه
6,000,000 ریال سالانه
آفر هاست
فضا: 1024 مگابایت
ترافیک تبادلی نامحدود!
امکانات نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: هتزنر آلمان
بکاپ گیری منظم و روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

250,000 ریال سالانه