بلاک شدن سرور رنج ای پی 88.198.132 (حل شده)

متاسفانه به دلیل تخطی کردن مجدد بعضی از یوزر ها سرور اصلی ما از سمت هتزنر بلاک شده است  و در حال پیگیری مشکل هستیم .

پوزش ما را برای این قطعی بپذیرید .

* سرور 93 ما آزاد شد

متاسفانه به خاطر اتک بعضی از یوزر های سرور مجازی سرور اصلی ما هم بلاک میشود که تصمیم گرفته شده است بزودی سرور رو به سروری دیگر منتقل نماییم . از کاربران عزیز پوزش می طلبیم و تمامی این قطعی ها را با اضافه کردن تایم به سرویس جبران میکنیم .

در حال حاضر تمامی مشکلات این رنج آی پی حل شده و سرور و شبکه آن پایدار شده است . از همراهی کاربران متشکریم

Monday, June 11, 2018

« برگشت