هاست حرفه ای ربات تلگرام

پلن 1
 • پردازش مجاز در یک ثانیه 15
 • فضای تخصیص یافته 1 گیگابایت
 • ترافیک تبادلی نامحدود!
 • بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
 • آنتی ویروس بله رایگان
 • انتقال رایگان بله
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وبسرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • تحویل و راه اندازی فوری
پلن 2
 • پردازش مجاز در یک ثانیه 30
 • فضای تخصیص یافته 1 گیگابایت
 • ترافیک تبادلی نامحدود!
 • بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
 • آنتی ویروس بله رایگان
 • انتقال رایگان بله
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وبسرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • تحویل و راه اندازی فوری
پلن 3
 • پردازش مجاز در یک ثانیه 45
 • فضای تخصیص یافته 1 گیگابایت
 • ترافیک تبادلی نامحدود!
 • بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
 • آنتی ویروس بله رایگان
 • انتقال رایگان بله
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وبسرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • تحویل و راه اندازی فوری
پلن 4
 • پردازش مجاز در یک ثانیه 60
 • فضای تخصیص یافته 1 گیگابایت
 • ترافیک تبادلی نامحدود!
 • بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
 • آنتی ویروس بله رایگان
 • انتقال رایگان بله
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وبسرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • تحویل و راه اندازی فوری
پلن 5
 • پردازش مجاز در یک ثانیه 95
 • فضای تخصیص یافته 1 گیگابایت
 • ترافیک تبادلی نامحدود!
 • بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
 • آنتی ویروس بله رایگان
 • انتقال رایگان بله
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وبسرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • تحویل و راه اندازی فوری
پلن 6
 • پردازش مجاز در یک ثانیه 115
 • فضای تخصیص یافته 1 گیگابایت
 • ترافیک تبادلی نامحدود!
 • بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
 • آنتی ویروس بله رایگان
 • انتقال رایگان بله
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وبسرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • تحویل و راه اندازی فوری
پلن 7
 • پردازش مجاز در یک ثانیه 135
 • فضای تخصیص یافته 1 گیگابایت
 • ترافیک تبادلی نامحدود!
 • بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
 • آنتی ویروس بله رایگان
 • انتقال رایگان بله
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وبسرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • تحویل و راه اندازی فوری
پلن 8
 • پردازش مجاز در یک ثانیه 160
 • فضای تخصیص یافته 1 گیگابایت
 • ترافیک تبادلی نامحدود!
 • بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
 • آنتی ویروس بله رایگان
 • انتقال رایگان بله
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وبسرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • تحویل و راه اندازی فوری
پلن 9
 • پردازش مجاز در یک ثانیه 250
 • فضای تخصیص یافته 1 گیگابایت
 • ترافیک تبادلی نامحدود!
 • بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
 • آنتی ویروس بله رایگان
 • انتقال رایگان بله
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وبسرور لایت اسپید
 • سیستم عامل کلود لینوکس
 • تحویل و راه اندازی فوری