یافتن کالاها و سرویسها

50 مگابایتی
فضای هاست: 50 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
دامین اضافی: 0
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور : کلود لینوکس
فایرفال: بله
محل سرور: ایران
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
بازگشت وجه: 7 روزه
پشتیبانی 7 روز هفته
100,000 ریال شش ماهه
200,000 ریال سالانه
100 مگابایتی
فضای هاست: 100 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
دامین اضافی: 1
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور : کلود لینوکس
فایرفال: بله
محل سرور: ایران
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
بازگشت وجه: 7 روزه
پشتیبانی 7 روز هفته
120,000 ریال شش ماهه
250,000 ریال سالانه
250 مگابایتی
فضای هاست: 250 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
دامین اضافی: 2
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور : کلود لینوکس
فایرفال: بله
محل سرور: ایران
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
بازگشت وجه: 7 روزه
پشتیبانی 7 روز هفته
100,000 ریال سه ماهه
210,000 ریال شش ماهه
350,000 ریال سالانه
500 مگابایتی
فضای هاست: 500 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
دامین اضافی: 5
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور : کلود لینوکس
فایرفال: بله
محل سرور: ایران
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
بازگشت وجه: 7 روزه
پشتیبانی 7 روز هفته
70,000 ریال ماهانه
200,000 ریال سه ماهه
390,000 ریال شش ماهه
700,000 ریال سالانه
1 گیگابایتی
فضای هاست: 1 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
دامین اضافی: 10
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور : کلود لینوکس
فایرفال: بله
محل سرور: ایران
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
بازگشت وجه: 7 روزه
پشتیبانی 7 روز هفته
110,000 ریال ماهانه
310,000 ریال سه ماهه
620,000 ریال شش ماهه
1,110,000 ریال سالانه
2 گیگابایتی
فضای هاست: 2 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
دامین اضافی: نامحدود!
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور : کلود لینوکس
فایرفال: بله
محل سرور: ایران
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
بازگشت وجه: 7 روزه
پشتیبانی 7 روز هفته
140,000 ریال ماهانه
400,000 ریال سه ماهه
790,000 ریال شش ماهه
1,400,000 ریال سالانه
3 گیگابایتی
فضای هاست: 3 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
دامین اضافی: نامحدود!
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور : کلود لینوکس
فایرفال: بله
محل سرور: ایران
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
بازگشت وجه: 7 روزه
پشتیبانی 7 روز هفته
170,000 ریال ماهانه
500,000 ریال سه ماهه
990,000 ریال شش ماهه
1,700,000 ریال سالانه
5 گیگابایتی
فضای هاست: 5 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
دامین اضافی: نامحدود!
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور : کلود لینوکس
فایرفال: بله
محل سرور: ایران
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
بازگشت وجه: 7 روزه
پشتیبانی 7 روز هفته
280,000 ریال ماهانه
820,000 ریال سه ماهه
1,620,000 ریال شش ماهه
2,800,000 ریال سالانه
10 گیگابایتی
فضای هاست: 10 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
دامین اضافی: نامحدود!
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور : کلود لینوکس
فایرفال: بله
محل سرور: ایران
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
بازگشت وجه: 7 روزه
پشتیبانی 7 روز هفته
380,000 ریال ماهانه
1,120,000 ریال سه ماهه
2,180,000 ریال شش ماهه
3,800,000 ریال سالانه
20 گیگابایتی
فضای هاست: 20 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
دامین اضافی: نامحدود!
کنترل پنل: سی پنل
وب سرور : کلود لینوکس
فایرفال: بله
محل سرور: ایران
بکاپ گیری: روزانه/هفتگی/ماهانه
بازگشت وجه: 7 روزه
پشتیبانی 7 روز هفته
550,000 ریال ماهانه
1,630,000 ریال سه ماهه
3,200,000 ریال شش ماهه
5,500,000 ریال سالانه