یافتن کالاها و سرویسها

هاست 250 مگابایتی
فضا: 250 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: OVH France
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

300,000 ریال سالانه
هاست 500 مگابایتی
فضا: 500 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: OVH France
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

150,000 ریال سه ماهه
280,000 ریال شش ماهه
500,000 ریال سالانه
هاست 1 گیگابایتی
فضا: 1024 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: OVH France
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

70,000 ریال ماهانه
210,000 ریال سه ماهه
420,000 ریال شش ماهه
700,000 ریال سالانه
هاست 2 گیگابایتی
فضا: 2048 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: OVH France
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

100,000 ریال ماهانه
280,000 ریال سه ماهه
550,000 ریال شش ماهه
1,000,000 ریال سالانه
هاست 3 گیگابایتی
فضا: 3072 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: OVH France
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

140,000 ریال ماهانه
400,000 ریال سه ماهه
820,000 ریال شش ماهه
1,400,000 ریال سالانه
هاست 5 گیگابایتی
فضا: 5120 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: OVH France
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

200,000 ریال ماهانه
570,000 ریال سه ماهه
1,100,000 ریال شش ماهه
2,000,000 ریال سالانه
هاست 10 گیگابایتی
فضا: 10240 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: OVH France
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

300,000 ریال ماهانه
850,000 ریال سه ماهه
1,750,000 ریال شش ماهه
3,000,000 ریال سالانه