یافتن کالاها و سرویسها

2 گیگابایت
فضای نمایندگی: 2 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: سی پنل
وبسرور: کلود لینوکس
آنتی ویروس/آنتی شلر: آنتی دیداس
OverSelling: بله

ادان دامنه: نامحدود!
تعداد اکانت:نامحدود!
اکانت FTP:نامحدود!
دیتابیس:نامحدود!
اکانت ایمیل:نامحدود!
دیگر امکانات:نامحدود!
محل سرور: ایران

*انتقال رایگان**راه اندازی رایگان***تحویل آنی****آپتایم تضمینی*****بک آپ گیری روزانه******پشتیبانی 24 ساعته
150,000 ریال ماهانه
430,000 ریال سه ماهه
850,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه
5 گیگابایتی
فضای نمایندگی: 5 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: سی پنل
وبسرور: کلود لینوکس
آنتی ویروس/آنتی شلر: آنتی دیداس
OverSelling: بله

ادان دامنه: نامحدود!
تعداد اکانت:نامحدود!
اکانت FTP:نامحدود!
دیتابیس:نامحدود!
اکانت ایمیل:نامحدود!
دیگر امکانات:نامحدود!
محل سرور: ایران

*انتقال رایگان**راه اندازی رایگان***تحویل آنی****آپتایم تضمینی*****بک آپ گیری روزانه******پشتیبانی 24 ساعته
250,000 ریال ماهانه
730,000 ریال سه ماهه
1,450,000 ریال شش ماهه
2,500,000 ریال سالانه
10 گیگابایتی
فضای نمایندگی: 10 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: سی پنل
وبسرور: کلود لینوکس
آنتی ویروس/آنتی شلر: آنتی دیداس
OverSelling: بله

ادان دامنه: نامحدود!
تعداد اکانت:نامحدود!
اکانت FTP:نامحدود!
دیتابیس:نامحدود!
اکانت ایمیل:نامحدود!
دیگر امکانات:نامحدود!
محل سرور: ایران

*انتقال رایگان**راه اندازی رایگان***تحویل آنی****آپتایم تضمینی*****بک آپ گیری روزانه******پشتیبانی 24 ساعته
350,000 ریال ماهانه
1,030,000 ریال سه ماهه
2,050,000 ریال شش ماهه
3,500,000 ریال سالانه
20 گیگابایتی
فضای نمایندگی: 20 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: سی پنل
وبسرور: کلود لینوکس
آنتی ویروس/آنتی شلر: آنتی دیداس
OverSelling: بله

ادان دامنه: نامحدود!
تعداد اکانت:نامحدود!
اکانت FTP:نامحدود!
دیتابیس:نامحدود!
اکانت ایمیل:نامحدود!
دیگر امکانات:نامحدود!
محل سرور: ایران

*انتقال رایگان**راه اندازی رایگان***تحویل آنی****آپتایم تضمینی*****بک آپ گیری روزانه******پشتیبانی 24 ساعته
500,000 ریال ماهانه
1,480,000 ریال سه ماهه
2,850,000 ریال شش ماهه
5,000,000 ریال سالانه
35 گیگابایتی
فضای نمایندگی: 35 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: سی پنل
وبسرور: کلود لینوکس
آنتی ویروس/آنتی شلر: آنتی دیداس
OverSelling: بله

ادان دامنه: نامحدود!
تعداد اکانت:نامحدود!
اکانت FTP:نامحدود!
دیتابیس:نامحدود!
اکانت ایمیل:نامحدود!
دیگر امکانات:نامحدود!
محل سرور: ایران

*انتقال رایگان**راه اندازی رایگان***تحویل آنی****آپتایم تضمینی*****بک آپ گیری روزانه******پشتیبانی 24 ساعته
680,000 ریال ماهانه
2,020,000 ریال سه ماهه
3,990,000 ریال شش ماهه
6,800,000 ریال سالانه
50 گیگابایتی
فضای نمایندگی: 50 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
کنترل پنل: سی پنل
وبسرور: کلود لینوکس
آنتی ویروس/آنتی شلر: آنتی دیداس
OverSelling: بله

ادان دامنه: نامحدود!
تعداد اکانت:نامحدود!
اکانت FTP:نامحدود!
دیتابیس:نامحدود!
اکانت ایمیل:نامحدود!
دیگر امکانات:نامحدود!
محل سرور: ایران

*انتقال رایگان**راه اندازی رایگان***تحویل آنی****آپتایم تضمینی*****بک آپ گیری روزانه******پشتیبانی 24 ساعته
850,000 ریال ماهانه
2,520,000 ریال سه ماهه
5,050,000 ریال شش ماهه
8,500,000 ریال سالانه