یافتن کالاها و سرویسها

فضای 500 مگابایتی
فضا: 500 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: ایران
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
ایمیل ویژه: بله
وب سرور: آپاچی
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

90,000 ریال ماهانه
270,000 ریال سه ماهه
540,000 ریال شش ماهه
900,000 ریال سالانه
فضای 1 گیگابایتی
فضا: 1024 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: ایران
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
ایمیل ویژه: بله
وب سرور: آپاچی
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

120,000 ریال ماهانه
360,000 ریال سه ماهه
720,000 ریال شش ماهه
1,200,000 ریال سالانه
فضای 2 گیگابایتی
فضا: 2048 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: ایران
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
ایمیل ویژه: بله
وب سرور: آپاچی
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

150,000 ریال ماهانه
450,000 ریال سه ماهه
900,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه
فضای 3 گیگابایتی
فضا: 3072 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: ایران
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
ایمیل ویژه: بله
وب سرور: آپاچی
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

180,000 ریال ماهانه
540,000 ریال سه ماهه
1,080,000 ریال شش ماهه
1,800,000 ریال سالانه
فضای 5 گیگابایتی
فضا: 5120 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: ایران
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
ایمیل ویژه: بله
وب سرور: آپاچی
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

280,000 ریال ماهانه
820,000 ریال سه ماهه
1,620,000 ریال شش ماهه
2,800,000 ریال سالانه
فضای 10 گیگابایتی
فضا: 10240 مگابایت
پهنای باند: نامحدود!
امکانات: نامحدود!
کنترل پنل: دایرکت ادمین
نصب اسکریپت رایگان به دلخواه
محل سرور: ایران
پشتیبانی 24 ساعته
بازگشت وجه 7 روزه
ایمیل ویژه: بله
وب سرور: آپاچی
آپتایم : 99/9 درصد
امکانات دیگر: نامحدود!

380,000 ریال ماهانه
1,120,000 ریال سه ماهه
2,180,000 ریال شش ماهه
3,800,000 ریال سالانه