یافتن کالاها و سرویسها

دانلود 5 گیگابایتی
فضا: 5 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
اکانت اف تی پی: نامحدود
دیتابیس: 1
ایمیل: 1
کنترل پنل: دایرکت ادمین
پشتیبانی 24 ساعته
وب سرور: آپاچی
محل سرور: فرانسه
آپتایم تضمینی: 99/99 درصد
بکاپ گیری: خیر
انتقال رایگان

70,000 ریال ماهانه
200,000 ریال سه ماهه
350,000 ریال شش ماهه
700,000 ریال سالانه
دانلود 10 گیگابایتی
فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
اکانت اف تی پی: نامحدود
دیتابیس: 1
ایمیل: 1
کنترل پنل: دایرکت ادمین
پشتیبانی 24 ساعته
وب سرور: آپاچی
محل سرور: فرانسه
آپتایم تضمینی: 99/99 درصد
بکاپ گیری: خیر
انتقال رایگان

100,000 ریال ماهانه
280,000 ریال سه ماهه
550,000 ریال شش ماهه
1,000,000 ریال سالانه
دانلود 20 گیگابایتی
فضا: 20 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
اکانت اف تی پی: نامحدود
دیتابیس: 1
ایمیل: 1
کنترل پنل: دایرکت ادمین
پشتیبانی 24 ساعته
وب سرور: آپاچی
محل سرور: فرانسه
آپتایم تضمینی: 99/99 درصد
بکاپ گیری: خیر
انتقال رایگان

140,000 ریال ماهانه
390,000 ریال سه ماهه
780,000 ریال شش ماهه
1,400,000 ریال سالانه
دانلود 30 گیگابایتی
فضا: 30 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
اکانت اف تی پی: نامحدود
دیتابیس: 1
ایمیل: 1
کنترل پنل: دایرکت ادمین
پشتیبانی 24 ساعته
وب سرور: آپاچی
محل سرور: فرانسه
آپتایم تضمینی: 99/99 درصد
بکاپ گیری: خیر
انتقال رایگان

200,000 ریال ماهانه
580,000 ریال سه ماهه
1,150,000 ریال شش ماهه
2,000,000 ریال سالانه
دانلود 50 گیگابایتی
فضا: 50 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
اکانت اف تی پی: نامحدود
دیتابیس: 1
ایمیل: 1
کنترل پنل: دایرکت ادمین
پشتیبانی 24 ساعته
وب سرور: آپاچی
محل سرور: فرانسه
آپتایم تضمینی: 99/99 درصد
بکاپ گیری: خیر
انتقال رایگان

260,000 ریال ماهانه
770,000 ریال سه ماهه
1,530,000 ریال شش ماهه
2,600,000 ریال سالانه
دانلود 100 گیگابایتی
فضا: 100 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود!
اکانت اف تی پی: نامحدود
دیتابیس: 1
ایمیل: 1
کنترل پنل: دایرکت ادمین
پشتیبانی 24 ساعته
وب سرور: آپاچی
محل سرور: فرانسه
آپتایم تضمینی: 99/99 درصد
بکاپ گیری: خیر
انتقال رایگان

350,000 ریال ماهانه
1,020,000 ریال سه ماهه
2,000,000 ریال شش ماهه
3,500,000 ریال سالانه