جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.com 1 1,850,000 ریال 1,850,000 ریال 1,850,000 ریال
.net 1 2,100,000 ریال 2,100,000 ریال 2,100,000 ریال
.org 1 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1,950,000 ریال
.info 1 1,850,000 ریال 2,850,000 ریال 2,850,000 ریال
.biz 1 1,450,000 ریال 2,450,000 ریال 2,450,000 ریال
.co 1 2,850,000 ریال 3,950,000 ریال 3,950,000 ریال
.in 1 1,050,000 ریال 1,550,000 ریال 1,550,000 ریال
.xyz 1 780,000 ریال 1,890,000 ریال 1,890,000 ریال
.pro 1 1,150,000 ریال 2,480,000 ریال 2,480,000 ریال
.shop 1 2,450,000 ریال 0 ریال هیچکدام