جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 60,000 ریال 60,000 ریال 60,000 ریال
.com 1 390,000 ریال 390,000 ریال 390,000 ریال
.net 1 420,000 ریال 420,000 ریال 420,000 ریال
.org 1 500,000 ریال 500,000 ریال 500,000 ریال
.info 1 600,000 ریال 600,000 ریال 600,000 ریال
.biz 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.co 1 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1,100,000 ریال
.in 1 320,000 ریال 320,000 ریال 320,000 ریال
.me 1 890,000 ریال 890,000 ریال 890,000 ریال
.mobi 1 750,000 ریال 750,000 ریال 750,000 ریال