اعضا > مرکز آموزش > آموزش کنترل پنل دایرکت ادمین


نصب ioncube در دایرکت ادمین
با سلام و احترامدر این جلسه میپردازیم به نصب ioncube...
نصب mysql به جای mariadb در دایرکت ادمین
با سلام و احترامدر این جلسه به نصب سرویس mysql به جای...
نصب کنترل پنل دایرکت ادمین
با سلام و احترامدر این جلسه میپردازیم به آموزش نصب...
نصب Zend در دایرکت ادمین
با سلام و احترامدر این جلسه میپردازیم به نصب Zend که...
رفع مشکل UTF-8 نبودن ادیتور دایرکت ادمین
با سلام و احترامدر این جلسه میپردازیم به کانفینگ...